מה זה כונס נכסים?

מה זה כונס נכסים?

 

למרות שמדובר במונח שגור, רבים מאיתנו שלא נחשפו בפועל לתהליך תוהים מה זה כונס נכסים. כונס נכסים הוא עורך דין או רואה חשבון הממונה על ידי רשם ההוצאה לפועל או בית משפט לשם מכירת נכס שהוחרם בשל חוב שבעליו אינו עומד בתשלומיו, או לחילופין להסדרת ענייני משפחה.

 

תפקיד הכונס

על כונס הנכסים מוטלת החובה לפעול מהר ככל הניתן למכירת הנכס, ובמחיר הגבוה ביותר שיוכל להשיג עבורו, כל זאת על מנת לפצות את הנושה. בסמכותו של כונס הנכסים לנהל את הנכס, למכור אותו, לממש אותו או לבצע בו כל פעולה בהוראת רשם ההוצאה לפועל.

לצד החייב אסור להפריע לכונס במילוי תפקידו, ועליו לספק לו כל מסמך או מידע רלוונטיים שיתבקש להעביר לידיו.

 

הכונס ממונה לתפקיד על מנת לבצע את פעולת כינוס הנכסים המתרחשת במקרים של תהליכי הוצאה לפועל בשל חובות או פשיטת רגל, גירושין, אי-הסכמה בין יורשים, וכן עיזבונות שלא נקבע להם יורש ועל כן יש להציעם למכירה בהליך של כינוס נכסים, הכולל את מכירתם באמצעות מכרז.

 

הליך כינוס הנכסים מורכב מ-5 שלבים:

 

  • פרסום הנכס למכירה במודעה בעיתונות ו/או באופן מקוון, הכוללת פרטים כגון תאריך אחרון להגשת הצעות עבור הנכס, מועדי הסיור בנכס ופרטי התקשרות. דירות מכונס נכסים ניתן למצוא גם באתרים ברשת הכוללים מאגר דירות מכונס נכסים.

 

  • סיור מרוכז בנכס עבור המתעניינים ברכישתו.

 

  • הגשת הצעה לשם התמודדות במכרז. לשם כך יש לקבל מכונס הנכסים את הטפסים להגשת ההצעה ולהגישה עד למועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות. במרבית המקרים ההצעות יכללו את טופס ההצעה, צ׳ק בנקאי/ערבות בנקאית, חוזה מכר ולעתים הערכת שמאי.

 

  • התמחרות, שהיא המכירה הפומבית לאחר הגשת ההצעות.

 

  • אישור המכירה הוא השלב האחרון בתהליך, בו מוצעת לבעל הנכס האפשרות לפדותו בסכום השווה למחיר הגבוה ביותר שהוצע עבורו בשלב ההתמחרות. במידה ובעל הנכס אינו פודה אותו, על ראש ההוצאה לפועל לאשר את המכירה למציע ההצעה הגבוהה ביותר.

 

את המאמר המורחב על איך קונים דירה מכונס נכסים תוכלו למצוא כאן

 

דירות מכונס נכסים ניתן, כאמור, למצוא גם באתרי אינטרנט שכוללים מאגר דירות מכונס נכסים, כדוגמת האתר המקצועי ״מאגר דירות מכונס נכסים״.

 

גלול למעלה